Ingen valper tilsalgs og ingen planer om nye kull pr dags dato,